top of page
polski
English
polski
KANAŁ SPEKTRALNY
English
SPECTRAL CHANNEL
zakres spektralny, w którym system teledetekcyjny rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne (patrz: promieniowanie elektromagnetyczne).

bottom of page