top of page
polski
English
polski
KODOWANIE RLE
English
RUN-LENGTH ENCODING
metoda kompresji danych (patrz: kompresja danych) w strumieniu danych cyfrowych polegająca na tym, że zamiast powtarzania kolejnych elementów danych o tej samej wartości podaje się ich liczbę.

bottom of page