top of page
polski
English
polski
KOMPONENT
English
COMPONENT
termin ten ma kilka podobnych i zależnych od aspektu znaczeń:

1. W obiektowości – fragment oprogramowania będący w stanie samodzielnie wykonać określone zadanie w ramach współdziałania z innymi komponentami jako składnikami systemu informatycznego.

2. W języku UML – wykonywalny moduł oprogramowania mający tożsamość i jednoznacznie zdefiniowany interfejs (patrz: interfejs).

3. W specyfikacjach OGC – w kontekście platform przetwarzania rozproszonego jest to moduł (jednostka) oprogramowania, który spełnia jedną lub wiele funkcji, komunikuje się i współdziała z innymi komponentami poprzez łączące je interfejsy.

4. W normach grupy ISO 19100 – fizyczna (realizacyjna), wymienna część systemu, która jest implementacją części modelu i która realizuje określony zbiór interfejsów.
W takim znaczeniu komponent reprezentuje realizacyjny fragment implementacji systemu, włączając w to kod programu (w postaci źródłowej, binarnej lub wykonywalnej) lub jego ekwiwalenty, takie jak skrypty lub pliki z poleceniami.

bottom of page