top of page
polski
English
polski
OBIEKTY PRODUKCYJNE I PRZEMYSŁOWE
English
PRODUCTION AND INDUSTRIAL FACILITIES
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, zakłady przemysłowe oraz urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska.

bottom of page