top of page
polski
English
polski
ODBIÓR
English
RECEIVE
w języku UML – obsługa przez odbiorcę (patrz: odbiorca) (obiekt) egzemplarza (wystąpienia) komunikatu (patrz: komunikat) wysłanego przez nadawcę (patrz: nadawca) (obiekt).

Synonim: odebrać (komunikat)

bottom of page