top of page
polski
English
polski
ORGAN WIODĄCY
English
LEADING AUTHORITY
naczelny lub centralny organ administracji publicznej, który koordynuje prace i zapewnia realizację ustawy w zakresie określonego tematu danych przestrzennych.

bottom of page