top of page
polski
English
polski
PŁASZCZYZNA EPIPOLARNA
English
EPIPOLAR PLANE
płaszczyzna przechodząca przez środki rzutów dwóch zdjęć fotogrametrycznych tworzących stereogram i punkt obiektu.

Płaszczyzna epipolarna wyznaczona przez środki rzutów lewego i prawego zdjęcia fotogrametrycznego oraz punkt terenowy
bottom of page