top of page
polski
English
polski
PIKSEL
English
PIXEL
najmniejszy dwuwymiarowy element obrazu, któremu mogą być przypisane atrybuty, np. kolor lub intensywność.

Piksel ma z reguły kształt czworoboku, np. kwadratu.

bottom of page