top of page
polski
English
polski
PLOTER RASTROWY
English
RASTER PLOTTER
ploter (patrz: ploter), który generuje obraz przez utrwalanie kolejnych wierszy odpowiadającego mu rastra.

bottom of page