top of page
polski
English
polski
REGUŁY SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH
English
RULES FOR APPLICATION SCHEMA
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100, reguły tworzenia i dokumentowania schematów aplikacyjnych (patrz: schemat aplikacyjny) z uwzględnieniem określania obiektów przestrzennych.

bottom of page