top of page
polski
English
polski
ROZSZERZALNY JĘZYK ZNACZNIKOWY
English
EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE
(XML), uniwersalny język formalny przeznaczony do zapisywania danych w sposób strukturalizowany. XML jest niezależny od platformy, co ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami.

Dokumenty tworzone w języku XML powinny być poprawne:
– składniowo, tj. zgodne z regułami składni XML oraz
– strukturalnie, tj. zgodne z definicją dokumentu, tzn. dodatkowymi regułami określonymi przez użytkownika i zapisanymi w specjalnym języku, np. DTD.

XML jest podstawą tworzenia języków pochodnych, do których należy geograficzny język znacznikowy (patrz: geograficzny język znacznikowy) (Geography Markup Language – GML) opracowany przez OGC (patrz: OGC).

bottom of page