top of page
polski
English
polski
SIŁA CIĘŻKOŚCI
English
GRAVITY
siła stanowiąca wypadkową siły przyciągania ziemskiego i siły odśrodkowej wynikającej z ruchu obrotowego Ziemi.

Siła ta charakteryzuje się przyspieszeniem ziemskim g, które na powierzchni Ziemi przybiera wartości w przedziale od 9,78 m/s2 na równiku do 9,83 m/s2 na biegunach.

Kierunek siły ciężkości w danym punkcie jest zgodny z kierunkiem linii pionowej i prostopadły do geoidy (patrz: geoida).

bottom of page