top of page
polski
English
polski
WARSTWICA
English
CONTOUR
linia, która jest miejscem geometrycznym punktów o tej samej wysokości.

bottom of page