top of page
polski
English
polski
WYKRES SŁUPKOWY
English
BAR CHART
wykres, w którym wartości liczbowe są reprezentowane przez prostokąty o długości proporcjonalnej do wartości.

bottom of page