top of page
polski
English
polski
WYLICZENIE
English
ENUMERATION
w INSPIRE, typ danych, w którym instancje tworzą stałą listę wartości wymienionych literalnie. Atrybuty wyliczenia mogą przyjmować jedynie wartości z tej listy.

bottom of page