top of page
polski
English
polski
WYPEŁNIANIE WIELOKĄTA
English
POLYGON FILL
pokrycie obszaru wielokąta wzorem graficznym wyróżniającym ten wielokąt od otoczenia.

bottom of page