top of page
polski
English
polski
ZEWNĘTRZNY IDENTYFIKATOR OBIEKTU
English
EXTERNAL OBJECT IDENTIFIER
w INSPIRE, unikatowy identyfikator obiektu publikowany przez odpowiedni organ. Zewnętrzny identyfikator może być stosowany przez zewnętrzne aplikacje.

bottom of page