top of page
polski
English
polski
łamana
English
polyline
linia utworzona przez skończoną liczbę uporządkowanych i kolejno połączonych odcinków linii prostych lub krzywych.

bottom of page