Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

 

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP), jest interdyscyplinarnym, niezależnym, niedochodowym stowarzyszeniem, funkcjonującym według prawa polskiego. Istotą celów PTIP jest wspieranie harmonijnego rozwoju geomatyki, efektywnego tworzenia i stosowania systemów informacji przestrzennej oraz powszechnej dostępności i wszechstronnego użytkowania danych przestrzennych. W swojej działalności PTIP kieruje się dobrem wszystkich tych, którzy interesują się informacją przestrzenną, a więc publicznych i prywatnych użytkowników tej informacji, dostawców danych, usług i wyposażenia technicznego, pracowników nauki i szkolnictwa, wreszcie obywateli w ogólności.