top of page

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

 

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP), jest interdyscyplinarnym, niezależnym, niedochodowym stowarzyszeniem, funkcjonującym według prawa polskiego. Istotą celów PTIP jest wspieranie harmonijnego rozwoju geomatyki, efektywnego tworzenia i stosowania systemów informacji przestrzennej oraz powszechnej dostępności i wszechstronnego użytkowania danych przestrzennych. W swojej działalności PTIP kieruje się dobrem wszystkich tych, którzy interesują się informacją przestrzenną, a więc publicznych i prywatnych użytkowników tej informacji, dostawców danych, usług i wyposażenia technicznego, pracowników nauki i szkolnictwa, wreszcie obywateli w ogólności.

bottom of page