top of page

Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce

Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce

centralny punkt dostępu geoportal.gov.pl

INSPIRE

Europejska Infrastruktura Informacji Przestrzennej INSPIRE

strona INSPIRE

Mazowiecki SIP

Wejście na portal MSIP - portal mapowy

Please reload

Na tej stronie można znaleźć informacje o organizacjach związanych z problematyką PTIP - z podziałem na krajowe (w tym geoportale regionalne i miejskie) i międzynarodowe.

bottom of page