W kolejnych miesiącach oznaczono wydarzenia związane z problematyką geoinformacyjną. Niektóre z nich powiązane są linkami do stron dedykowanych danym imprezom

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com