© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

stanowiący rezultat abstrahowania, czyli tworzenia ogólnych idei, pomijając pewne składniki, cechy lub relacje danego przedmiotu zainteresowania, przy jednoczesnym wyodrębnieniu innych, uznanych za istotne. Obiekt, atrybut lub klasa określone niezależnie od implementacji są abstrakcyjne.