English
abstract
polski
English
polski
abstrakcyjny
stanowiący rezultat abstrahowania, czyli tworzenia ogólnych idei, pomijając pewne składniki, cechy lub relacje danego przedmiotu zainteresowania, przy jednoczesnym wyodrębnieniu innych, uznanych za istotne. Obiekt, atrybut lub klasa określone niezależnie od implementacji są abstrakcyjne.