zakres spektralny promieniowania elektromagnetycznego (patrz: promieniowanie elektromagnetyczne) przepuszczanego przez atmosferę ziemską.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com