w INSPIRE, aspekt interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych.
Przykładami są: reguły schematów aplikacyjnych, zarządzanie identyfikatorami, terminologia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com