top of page
English
item
polski
English
polski
element
według norm ISO 19100, byt, który może być indywidualnie opisywany lub rozpatrywany.

bottom of page