Dane, które są dostępne dla każdego bez ograniczeń i mogą być użytkowane w dowolnych celach. Dane otwarte mają szczególne znaczenie w administracji publicznej, nauce i edukacji.

Luty 2018

JG

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com