top of page
English
requirements analysis
polski
English
polski
analiza wymagań
analiza wymagań (patrz: wymaganie) przedstawionych przez użytkownika mająca na celu zdefiniowanie systemu informacyjnego stanowiącego przedmiot zainteresowania.

bottom of page