top of page
English
stereocomparator
polski
English
polski
stereokomparator
urządzenie służące do pomiaru współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) i paralaks (podłużnej (patrz: paralaksa podłużna) i poprzecznej (patrz: paralaksa poprzeczna)) na podstawie obserwacji stereogramu (patrz: stereogram).

bottom of page