makroskopowy wygląd powierzchni określany odpowiednimi atrybutami w grafice komputerowej (patrz: grafika komputerowa) niezależnie od koloru i oświetlenia.

Tekstura może być np. smugowa, plamista, kratowa.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com