English
thematic identifier
polski
English
polski
identyfikator tematyczny
unikatowy identyfikator obiektu stosowany do obiektów przestrzennych w określonym temacie INSPIRE. Przykłady: kod administracyjny dla powierzchniowych obiektów administracyjnych w temacie jednostek administracyjnych,