proces konwersji danych rastrowych (patrz: dane rastrowe) na dane wektorowe (patrz: dane wektorowe).

Dwie fazy wektoryzacji:
- wybór punktów,
- rejestracja współrzędnych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com