top of page
English
aarhus convention
polski
English
polski
konwencja z aarhus
międzynarodowa konwencja w sprawie dostępu do informacji, publicznego udziału w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w zakresie środowiska przyjęta w Aarhus (Dania) w 1998 r.

W związku z tą konwencję we Wspólnocie Europejskiej obowiązuje Dyrektywa 2003/4/EC zapewniająca prawo dostępu do informacji o środowisku. W szczególności Dyrektywa definiuje informację o środowisku (patrz: informacja o środowisku) oraz dopuszcza możliwość ograniczania publicznego dostępu do danych i usług tylko w przypadkach uzasadnionych:
a) poufnością postępowania władz publicznych, gdy jest to zapewnione przez prawo,
b) stosunkami międzynarodowymi, bezpieczeństwem publicznym, obroną narodową,
c) postępowaniem sądowym,
d) poufnością informacji handlowej lub przemysłowej, z uwzględnieniem interesu publicznego w zakresie poufności statystycznej i podatkowej,
e) prawami własności intelektualnej,
f) poufnością danych osobowych w granicach obowiązującego prawa,
g) ochroną osoby, która z własnej inicjatywy dostarcza potrzebną informację,
h) ochroną środowiska, którego informacja dotyczy, np. siedliska rzadkich gatunków.

bottom of page