top of page
English
absolute coordinates
polski
English
polski
współrzędne bezwzględne
współrzędne odniesione do początku układu współrzędnych.

bottom of page