top of page
English
acceptance test
polski
English
polski
badanie odbiorcze
badanie wyników kontraktu mające na celu sprawdzenie, czy odpowiadają one ustalonym wymaganiom.

bottom of page