top of page
English
accuracy
polski
English
polski
dokładność
bliskość wartości odniesienia, niekiedy przyjmowanej za prawdziwą.

bottom of page