top of page
English
active object
polski
English
polski
aktywny obiekt
w obiektowości – element systemu modelowany jako niezależny obiekt, w skład którego wchodzi wykonywalny kod sterujący inicjowany i realizowany niezależnie od innych równorzędnych elementów systemu.

Aktywny obiekt pełni w systemie często rolę aktora (patrz: aktor).

bottom of page