top of page
English
activity diagram
polski
English
polski
diagram czynności
w języku UML – rodzaj diagramu stanów, który opisuje dynamiczny przepływ sterowania z uwzględnieniem równoległości procesów.
W takim diagramie wszystkie lub prawie wszystkie stany odpowiadają określonym akcjom. Diagram czynności pełni podobną rolę jak diagramy przepływu sterowania (flowcharts) w innych metodykach obiektowych.

Synonim: diagram aktywności

bottom of page