top of page
English
adjudication
polski
English
polski
dochodzenie stanu prawnego
proces urzędowej weryfikacji i ustalania praw rzeczowych na nieruchomości, zwłaszcza prawa własności.

Występuje w trakcie zakładania lub odnawiania katastru. Proces ten może być prowadzony sporadycznie, zgodnie z indywidualnie występującymi potrzebami, co zachodzi w przypadku polskich ksiąg wieczystych, lub systematycznie, w ustalonej kolejności, obszar po obszarze.

bottom of page