top of page
English
aerial photogrammetry
polski
English
polski
fotogrametria lotnicza
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący wykonania obrazów fotogrametrycznych z pokładu samolotu lub innego statku powietrznego oraz opracowania tych obrazów.

bottom of page