top of page
English
alphanumerical
polski
English
polski
alfanumeryczny
przedstawiony za pośrednictwem liter, cyfr i innych znaków stosowanego zbioru znaków, czyli alfabetu.

bottom of page