top of page
English
analytical photogrammetry
polski
English
polski
fotogrametria analityczna
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria), w którym stosuje się komputery do numerycznego przetwarzania zarejestrowanych współrzędnych punktów obserwowanych na zdjęciach fotogrametrycznych.

Fotogrametria analityczna ograniczyła stosowanie kosztownych urządzeń i pracochłonnych technik fotogrametrii analogowej.

bottom of page