top of page
English
anisotropic
polski
English
polski
anizotropowy
o obiekcie (zjawisku) przestrzennym, mający własności zależne od kierunku.

bottom of page