top of page
English
application data
polski
English
polski
dane aplikacyjne
jako rodzaj danych przestrzennych, dane odniesione do obiektów określonych danymi georeferencyjnymi.

bottom of page