top of page
English
application domain model
polski
English
polski
dziedzinowy model aplikacyjny
w specyfikacjach OGC – model opisujący aspekt zastosowań geoinformacji w określonej dziedzinie (patrz: dziedzina) i charakteryzujący zasoby informacji i usług specyficzne dla tej dziedziny.
Model taki jest najczęściej oparty na modelu ogólnym (patrz: model ogólny) i zawsze musi być zgodny z modelem abstrakcyjnym. Dziedzinowe modele aplikacyjne dzielą się na dwa rodzaje: dziedzinowe modele danych i dziedzinowe modele procesów (patrz: dziedzinowy model procesu). Do dziedzinowych modeli danych między innymi należą: dziedzinowy model wyróżnienia (patrz: dziedzinowy model wyróżnienia), dziedzinowy model pokrycia (patrz: dziedzinowy model pokrycia) i dziedzinowy model obserwacji (patrz: dziedzinowy model obserwacji)

bottom of page