top of page
English
application schema
polski
English
polski
schemat aplikacyjny
według normy ISO 19101 schemat pojęciowy dla danych wymaganych w jednej aplikacji lub w większej ich liczbie.

bottom of page