top of page
English
architecture description
polski
English
polski
opis architektury
zgodnie z ISO/IEC 42010:2007, zestaw dokumentów opisujących architekturę (patrz: architektura) systemu (patrz: system).

bottom of page