top of page
English
atmospheric window
polski
English
polski
okno atmosferyczne
zakres spektralny promieniowania elektromagnetycznego (patrz: promieniowanie elektromagnetyczne) przepuszczanego przez atmosferę ziemską.

bottom of page