top of page
English
attribute value
polski
English
polski
wartość atrybutu
wartość, która może być przyporządkowana danemu atrybutowi, należąca do dziedziny tego atrybutu (patrz: dziedzina atrybutu).

bottom of page