top of page
English
augmentated reality
polski
English
polski
rzeczywistość rozszerzona
Połączenie postrzegania świata rzeczywistego z elementami rzeczywistości wirtualnej (patrz: rzeczywistość wirtualna).

Luty 2018

JG

bottom of page