top of page
English
authentication
polski
English
polski
uwierzytelnianie
proces polegający na zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział w wymianie danych.
Uwierzytelnienie następuje po identyfikacji czyli zadeklarowaniu swojej tożsamości przez użytkownika (np. przez login). Zadeklarowana tożsamość jest potwierdzana w procesie uwierzytelnienia (np. przez podanie hasła).

bottom of page